Účetní služby, ekonomické a účetní poradenství

Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
Zpracování řádných a mimořádných účetních uzávěrek
Vedení personální a mzdové agendy
Účetní poradenství, konzultace on - line pro pracovníky účtárny
Finanční analýzy, vyhodnocování účetních výkazů
Metodické vedení transformací obchodních společností
Zpracování a vyhodnocování podnikatelských záměrů
Úvěrové analýzy, zprostředkování úvěru
Zpracování výročních zpráv

Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
Tato služba zahrnuje vedení účetnictví dodavatelským způsobem v intervalu dle požadavků klienta, zpětné zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kontrolu účetnictví nebo jeho vybraných částí a jiné účetní služby, na nichž se s klientem dohodneme, a to vše i v sídle klienta.

Využití této služby znamená pro klienta (oproti vlastnímu vedení účetnictví) výrazné snížení nákladů na administrativu a potřebné vybavení pracoviště účetní, jistotu, že jeho účetnictví je vedeno odborně a správně (se zárukou) i jistotu, že při vedení účetnictví nebude docházet k časovým výpadkům, způsobených nemocí, dovolenou, neznalostí, neodborností nebo fluktuací vlastních zaměstnanců.


Zpracování řádných a mimořádných účetních uzávěrek
U klienta, jehož účetnictví vedeme nebo zpracováváme patří tato služba ke standardu, u ostatních klientů se jedná o metodické vedení účetní uzávěrky, případně zpracování vybraných částí účetní uzávěrky.


Vedení personální a mzdové agendy
Tato služba zahrnuje nejen vystavení mezd zaměstnancům klienta a vystavení výplatních lístků, ale i výpočet veškerých odvodů se mzdami souvisejících, vystavení a doručení hlášení o mzdových odvodech a roční mzdovou uzávěrku-vyúčtování daně ze závislé činnosti. Dále potom personální práce, spočívající především v evidenci údajů o zaměstnancích, přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jiné činnosti ve mzdovém účetnictví, vyžadované zákonem, potřebami zaměstnanců nebo dohodou s klientem, a to vše i v sídle klienta.


Účetní poradenství, konzultace on - line pro pracovníky účtárny
Tato služba je určena především pracovníkům klientovy účtárny, častým přínosem je i pro management klienta.

Oblíbeným a velmi praktickým způsobem poskytování účetního poradenství je on-line konzultace, při které jsou naši pracovníci kdykoli ochotni poskytnout kvalifikovanou radu v účetní oblasti, a to telefonicky nebo prostřednictvím jiného, klientem zvoleného komunikačního média. Množství závažných omylů a chyb v účetnictví klienta lze tímto způsobem výrazně eliminovat.


Finanční analýzy, vyhodnocování účetních výkazů
Pomocí finanční analýzy a vyhodnocení účetních výkazů jsme schopni nezávisle posoudit hospodářskou a finanční situaci klienta nebo jím určeného subjektu, případně fyzicky ověřit vybrané údaje vykazované účetnictvím. Součástí hodnotící zprávy mohou být i doporučení , vedoucí ke zlepšení hospodářské situace vyhodnocovaného subjektu.

Finanční analýzu lze po dohodě s klientem zaměřit i na úzce specifikovaný problém.


Metodické vedení transformací obchodních společností
Transformace obchodních společností se při současné globalizaci stává závažným ekonomickým fenoménem. Rozhodne-li se klient k tomuto kroku, jsme připraveni, poskytnout mu komplexní ekonomický, účetní, daňový i právní a obstaravatelský servis, jež mu výrazně usnadní tento nelehký krok zvládnout.


Zpracování a vyhodnocování podnikatelských záměrů
Podrobné vyhodnocení a nezávislé posouzení podnikatelského záměru, zejména z pohledu investiční návratnosti, ziskovosti a cash flow, je nezbytným předpokladem klientova ekonomického úspěchu.


Úvěrové analýzy, zprostředkování úvěru
Tato služba zahrnuje činnosti vedoucí k získání úvěru pro klienta.

V první fázi začíná rámcovým vyhodnocením klientova podnikatelského záměru a doporučením vhodného poskytovatele úvěru, dále potom tabulkovým zpracováním podnikatelského záměru a jiné dokumentace klienta dle požadavků poskytovatele úvěru a zastupováním klienta, příp. účastí, při jednáních s poskytovatelem úvěru.


Zpracování výročních zpráv
Akciové společnosti i ostatní společnosti, podléhající auditu jsou povinny zveřejnit účetní uzávěrku a vyhotovit výroční zprávu.

Součástí naší služby je vypracování výroční zprávy na základě účetních výstupů a námi vyžádaných informací od klienta, zveřejnění účetní závěrky a vybraných pasáží výroční zprávy zákonným způsobem. Požaduje-li to klient, zajistíme i originální grafické zpracování, tisk a rozeslání výroční zprávy akcionářům, resp. podílníkům.