Jiné služby

Zakládání a likvidace podnikatelských subjektů
Obstaravatelská činnost

Zakládání a likvidace podnikatelských subjektů
Tato služba zahrnuje posouzení podnikatelského záměru i dalších souvislostí a informací, které nám klient sdělí. Na základě těchto podkladů doporučíme klientovi nejvhodnější typ obchodní společnosti.

V další fázi připravíme všechny podklady pro založení obchodní společnosti a po vlastním založení zajistíme vystavení živnostenských listů a zápis společnosti do obchodního rejstříku. Po vzniku společnosti zajistíme další ohlašovací povinnosti, vyžadované zákonem.

Metodické vedení likvidace (případně zajištění osoby likvidátora) jsou činností, které provádíme výhradně po dohodě s klientem a po posouzení současné hospodářské situace likvidovaného subjektu.


Obstaravatelská činnost
Na základě příkazní smlouvy nebo plné moci obstaráme dle požadavků klienta jeho záležitosti, především pak jednání klientovým jménem před výše nespecifikovanými úřady a jednání při zakládání a změnách statutu obchodních společností.